เรียน..ชาวไบเกอร์ทุกท่าน
ตามที่ทางกลุ่มรวมทิศอยุธยา กลุ่มเฟรนด์กรุ๊ป และกลุ่มดรีมไรเดอร์ ได้มีกำหนดการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้ างพระอุโบสถ ที่วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่1-2 มีนาคม 2551 และได้ประชาสัมพันธ์งานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
เนื่องจากได้มีคำสั่งมาจากทางจังหวัดขอความร่วมมือไม ่ให้มีงานรื่นเริง และในวันที่1-2 มีนาคม 2551นี้ ได้ตรงกับวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ทางกลุ่มจึงขอเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปอย่างไม ่มีกำหนด ต้องกราบขออภัยชาวไบเกอร์ทุกท่านมา ณ.ที่นี้ด้วย ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบอีกที
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณชาวไบเกอร์ทุกท่าน
คุณสมเกียรติ เต่าทองประธานกลุ่มรวมทิศ
คุณอำไพ ยินดีรมย์ กลุ่มเฟรนกรุ๊ป
คุณติ๊ด ประธานกลุ่มดรีมไรเดอร์