ขอเสียงคนเลี้ยงหมูชาวอุดรหน่อยอยากรวมกลุ่มเพราะว่า ผมขับอยู่คนเดียวเหงาเห็นวิ่งไปมาหลายคันแต่ในอุดรถ้ าใครสนใจรวมกลุ่มช่วยทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยน่ะคับเดียว ผมจะรวบรวมเอง หวังว่าคงมีเยอะน่ะคับ..