วันเสาร์ทางชมรมมวกเหล็กคลาสสิคจะไปบริจาคโต๊ะม้านั่ งหินอ่อนกับกลุ่มเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายกลุ่มที่อำเ ภอหนองแคร์ จังหวัดสระบุรีงานบุญอย่างนี้ ใครสนใจจะไปด้วยกันขอเชิญรวมตัวกันที่ร้านช่างต้องมว กเหล็กประมาณ 5โมงเช้า โทรขังมวกเหล็ก 0866282057