ในวันที่24 เมษายน 2549 เวลา 11.00 น. กระบี่จะมีการประกวดรถโบราณขึ้น(งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ ายใดๆมีอาหารเลี้ยงรับรอง(ข้าวเครื่องดื่ม ) ภายในงานโครงการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ ถ้าเพื่อนๆชาวห้วยยอดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณน้อง 01-0775106