ไปเชียงไหม่มามันไหมหละ หวัดดีเพื่อนๆ ชาวปากเกร็ดทุกคน หวัดดีประธาน "โจ๊ก"ด้วย ไว้ ไปเทียวกันนะ