อยากรู้ว่าหม้อกรองซี95เป็นแบบไหนครับใครรู้ช่วยลงรู ปให้ดูหน่อยนะครับ