เรื่อง แจ้งให้ทราบทริปรวมพล ณ จ.ภูเก็ต วันที่ 5-6 เม.ย. 51

เรียน กลุ่ม Nevigator Scooter Club

เนื่องด้วยทางกลุ่มบางใหญ่ จ.สุราด และ กลุ่ม 125 แรงแมว จ.นครฯ ได้มีการพูดคุย โดยมีพี่เปิ้ล กลุ่มบางใหญ่ และ จอม ตัวแทนกลุ่ม 125 แรงแมว ณ วันที่ 12 ม.ค. 51 เห็นชอบว่าควรมีการรวมพลกันอีกครั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5-6 เม.ย. 51 เหตุผลในการรวมพลในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดี ต่อกัน โดยไม่มีจัดงานใด ๆ ทั้งสิ้น (ไปเที่ยว)

ทั้งนี้สมาชิกท่านใดในกลุ่มโซนภาคใต้ จะมีส่วนรวมในการเดินทางเพื่อมิตรภาพในครั้งนี้ ทางกลุ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง หรือสมาชิกท่านใดที่ไม่มีกลุ่มก็เรียนเชิญในการสร้าง มิตรภาพในครั้งนี้ ส่วนกำหนดการ หรือ วันที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เหตุเพราะต้องรอสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเข้ารวมเดินทางในครั้งนี้

เหตุที่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า เนื่องจากเพื่อนบางคนจะได้เก็บเงินได้ทัน จะได้ไม่เสียโอกาสการสร้างมิตรภาพอันดีในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ งานนี้ไม่มีใครเป็นหัวหน้า หรือพี่ใหญ่ แต่เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่ม