พระพิฆเนศ ครับพี่ต่อ...
มุมไกล...มุมใกล้...มุมข้าง.../\7/\7/\7