ยินดีด้วยครับกับบอร์ดใหม่ สักวันเราคงได้ร่วมได้เส้นทางและอุดมการณ์เดียวกันคร ับ