ขามสอคลาสสิคคับ

งานเพชรบูรณ์ เจอกานน่ะ
เราเดินทางด้วยใจ ไปหาความสุข และเพื่อนที่รออยู่ข้างหน้า 19-20 ม.ค. 2551