พอรู้....มาแล้วว่างาน...เจแปน..คลาสสิคไบค์...ครั้ง ที่ 4 ....จัดที่ชะอำ...จัดในรีสรอท..ด้วย....ค่าเข้างาน35 0เหมือนเดิม...