ไม่ทราบว่ามีใครอยู่แถวๆ eเทค มั่งครับ คือว่าผมจะไปเรียนต่อที่นั้น
จะได้ปรึกษาเรื่อง หอพักอะครับ
ขอบคุณครับ