ชมรมสุพรรณคลาสสิคจัดทริป ต้อนรับปีใหม่


ท่องเที่ยวเมือง ราชบุรี ร่วมงานReal Spirit Days 3 และงาน วันเด็ก


วันที่ 26 - 27 มกราคม 2551

26 มกราคม 2551
- เวลา 05.00 น. รวมพลที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี หรือ (หอคอย บรรหาร-แจ่มใส่)
- เวลา 06.00 น. เริ่มออกเดินทาง (เติมเชื้อเพลิง ที่ ปั้ม PTT บริเวณ คูเมือง)
- เวลา 08.00 น. รับประทานอาคารเช้า , ชมอนุสรณ์ดอนเจดีย์ บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี
- เวลา 09.00 น. ออกเดินทาง เติม เชื้อเพลิงอีกครั้ง (เต็มถัง)ที่ ปั้ม PTT อำเภอ ท่าม่วง
- เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ แยก ชัฎป่าหวาย
- เวลา 12.00 น. ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก NK รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
- เวลา 15.00 น. เข้าร่วมงานReal Spirit Days 3 ที่ โรงเรียน บ้านโป่งกระทิงบน
- เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นในบริเวณงาน
- เวลา 21.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก NK รีสอร์ท
- เวลา 21.30 น. ถึงที่พัก ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ รับประทานอาหาร , เครื่องดื่ม
ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
27 มกราคม 2551
- เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ บริเวณ ที่พัก NK รีสอร์ท
- เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก มุ่งสู่จังหวัด กาญจนบุรี
- เวลา 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัด กาญจนบุรี
- เวลา 13.30 น. แวะเที่ยวชายหาดทะเลน้ำจืด ท่าล้อ
- เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับ มุ่งสู่ จังหวัด สุพรรณบุรี
- เวลา 17.30 น. กลับถึงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสวัสดีภาพ
- เวลา 18.00 น. สรุปผลการเดินทางที่ สวนอาหาร นัดไผ่ขวาง

สนใจติดต่อ พี่มนตรี 08-6762-6317 , อี๊ด 08-7102-7107, พี่ตัส 08-9930-7271

ด่วน! ลงทะเบียนร่วมเดินทางได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2551


-ในการร่วมเดินทางครั้งนี้ มีอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่ม มี ค่าใช้จ่าย เพียง ท่านละ 400 บาท
- ใครมีเต็นท์ และ อุปกรณ์ตกปลาเตรียมมา จะแจ่มมาก นะจ๊ะ