เราเปิดก่อนเลยละกัน โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีต