อยากทราบราคาเครื่องsr400 and sr500สักประมาณปี 95ขึ้นไปแบบเครื่องเปล่าไม่รวมกล่องไฟและคาบูอื่นๆ รบกวนสอนวิธีการดูเครื่องด้วยก็จะเป็นการดีมากว่าดูว ่าเป็นเครื่องปีไหนครับ