ขอบคุณชมรมพระพุทธบาทที่มาเยี่ยมกลุ่มรถเก่าบ้านหมอ ถ้าขาดเหลืออะไรหรือขัดข้องตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะครั บ

จากกลุ่มบ้านหมอ