ประกาศ นัดรวมรถชาวคลาสสิค คลอง6 และใกล้เคียง

ณ บริเวณ หน้าลาน บัวเหล็ก วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม เวลา 17.00 น.

ชอเชิญพี่น้องชาวคลาสสิคมารวมตัวกัน

และเพื่อนๆที่สนใจจะเข้ากลุ่ม

มากันเยอะๆครับพี่น้อง

em97