นับวันใกล้ไปก็เลยอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ทุกท่านเตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง ครัย/\3
ส่วน สาย วัด เทว...มีความพร้อมประมาณ 70% แล้วครับ...../\2
ไม่ว่าจะเป็น ตา เอ...ตา หนึ่ง...คุณ Rit อาทิตย์ นี้ เค๊าไป เพรชบูรณ์ กัน ที่ทำงานเค๊า เลย ถือ โอกาศไปดูที่ดูทาง เลย กัน......แล้ว เสาร์นี้ น่าจะเจอกัน ที่ รัชดา กัน นะ/\2