ด่วนจี้ ใบช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้น ในการเดินทางมางาน Real Spirit Day3
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=158515