ผมมี 64 โช๊คเดิม ตะเกียบเดิม
จะแปลงล้อหน้าเป็นล้อ 10
แต่ไม่อยากใช้ดุมกับล้อสปิ้นครับ
จะใช้ดุมกับล้อ 50เอส ได้มั้ยครับ