ไฟเลี้ยวผมไม่ติดอ่ะครับ
เวลาที่ผมไม่บิดคันเร่ง
แต่ตอนบิดคันเร่ง
มันถึงจะสว่าง
เปลี่ยนแบตแล้วครับ
แต่ก็ไม่หาย
โคซ่าเป็นทุกคันป่าวครับ
ขอบคุณมากครับ