ถ้าจะเอาเครื่องโคซ่า ใส่64 ต้องแปลงอะไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ