ผมใส่สายเร่งกับสวิตแฮนเดิมไม่เป็นช่วยหน่อยครับ
พอมีรูปหรือวิธีใส่ไหมครับ ช่างใหม่ๆก็ไม่รู้

ขอบคุณครับ