เชิญร่วมประกวดรถโบราณ โล้วเฮงหมง สนาม 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ 51นี้ ที่โล้วเฮงหมงสาขาบ้านโป่ง 2 (เฉลิมทองคำ) สอบถามที่หมูหยอง 0877692457