เดือนเมษา ผมจะไปพังงา แล้วก้อจะไป ภูเก็ต ต่อ อีกวันหนึ่ง ผมไปกัน 2 คัน


ผมกับพี่ชายผม ผมอยากจะขอเบอร์ติดต่อเพื่อว่ามีอะไรผมจะไปภูเก็ตประ มาณ


วันที่ 17 ไม่ก้อ18 แล้วกะไปกระบี่ต่อ เลย แล้วค่อยกลับ กรุงเทพ