saphanmai classic bike
***จะจัดงานเล็กๆที่จังหวัดราชบุรี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551ที่โรงเรียนวัดเวียงทุน กลุ่มไหนไปก็จะจับเตะบอลเชื่อมสัมพันธ์กัน ส่วนกลางคืนก็มีโฟรค์ซองเล่นโดยป๊อปsr(คนเดียวกับที่ เล่นแจมตรงทางเข้างานซัปป่าว่านช่วงใกล้ๆเช้า)วัตถุป ระสงค์เพื่อไปทาสี(วาดการ์ตูนในห้องเรียนชั้นอนุบาล) และมอบอุปกรณ์การศึกษา งานนี้ไม่มีพิธีรีตรอง กันเองๆเหมือนที่เคยจัดที่นครนายกครับ ใครว่างก็มาแจมกันครับ ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเอง
ชื่องาน โครงการ การศึกษาที่ดีสู่ชนบทครั้งที่ 5 ครับร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
***ขอบคุณ ป๊อป หลักเมืองคลาสสิคไบค์ราชบุรี จัดการเรื่องอุปกรณ์ดนตรีด้วยครับ