นัยบูม
ขอบคุณ...
ที่ทำให้ฉันรู้ว่าโลกกว้างใบนี้ยังไม่เดียวดาย
อิอิอิ