เนื่องจากกลุ่มนครชากังราวคลาสสิคไม่สามารถจัดงานได้ เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมไว้อาลัยกับสมเด็จพ ระพี่นางฯทำให้ไม่สามารถจัดงานได้.................. ..กลุ่มนครชากังราวฯจึงขออภัยมา ณ ที่นี่หากกลุ่มใดมีความประสงค์เข้าร่วมงานต้องขออภัย มา ณ ที่นี่ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางกลุ่มจะนำข่าวสารมาประชาส ัมพันธ์อีกครั้ง..................นครชากังราวคลาสสิ ค
em86em89