ใปเที่ยวมาแต่ว่าใม่มีของฝากมีแต่ว่าคิดถึงเป็นของฝา กถึงนาย บูมอิ อิอิอิ

ป้าเมย์จ้า
Hang-gril โบราณลิซึ่มhua-hin