พี่ๆที่เล่นรถคลาสิกครับ คือผมมีเวสป้าอยู่คันอะครับ คืออยากทราบว่านํามันที่ใช้ใส่ตรงพวกมือเบรคหรือตามจ ุดอัดฉีดนี้คือนํามันอะไรครับ มันเรียกว่านํามันอะไร ที่ไว้ใส่ตรงพวกจุดต่างๆอะครับ และตรงแกนล้อนี้ฉีดด้วยจาระบีใช้ไหมครับ ตอบด้วยครับ ไม่รู้จริงๆและมีตรงไหนที่ใช้จาระบีบ้างครับ