ขอบัตรประชาชนของสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ 10/02/2008