ไปงานวัวแดง เห็นกับตาโลโก้เหมือนกันแปะ น้องโอมก็เห็น ชื่อกลุ่มจำไม่ได้ จำได้ แค่ หัวโบราณอะไรประมาณนั้นน่ะ อยู่แถวชัยภูมิ ตัวกลุ่มที่เรียนแบบไม่ได้มาน่ะ พอดีเห็นอามร์เล็กอ่ะ