พร้อมลุยแล้วครับแจ้งยอดประมาณ 12 คันครับ แล้วเจอกันครับ