H-a-P-P-y V-a-L-e-N-t-I-n-E D-a-Y

ขอหั๊ยชาวจอมยุทธมีความสุขทุกคน หวังสิ่งไหนหั๊ยด้ายดั่งจัยหวัง

ในเดือนแห่งควารักนี้

และตลอดไป

em88em88