ถึงกลุ่มเราจะมีกันอยู่น้อย แต่หัวใจไม่ยอมหยุดอยู่แล้ว แล้วเจอกันในงานนะ