เมื่อวานกลับถึงบ้านกี่
โมงละจ๊ะใม่ส่งข่าวมาบ้างเลย