วันที่ 1 พ.ค. เป็นวันแรงงาน ใครที่ทำงานก็คงได้หยุด ผักผ่อน หรือได้โบนัส ยินดีด้วยน่ะ