บอกได้เลยครับ จะไปให้ได้เกือบทุกงาน ขอบคุณครับ ผมตัวแทนกลุ่มรถเก่าบ้านหมอ