...วันที่ 15-16 มีนา' เราติดวิ่งงานที่ ชุมแสง นครสวรรค์
ต้องขอโทษด้วยที่รับปากว่าจะวิ่งงานให้เอาเข้าจริงๆก ็
ไปไม่ได้ แต่ป๋าแขกกับเด็กๆอีกหลายคนจะไปให้นะ
เพราะเราวิ่งขึ้นเหนือคันเดียว ต้องขอโทษจริงนะทั้งที่ตั้งใจใว้แล้ว