วันพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมชาวพัทยา ใครไปบ้าง พอดีบอมชวนไปเอาท่อที่ร้านแลคและเช็ครถเตรียมความพร้ อมไปหัวหินด้วย เลยว่าจะไปเยี่ยมเยียนกลุ่มพัทยาต่อด้วยเลย แต่คงกลับไม่ดึกมาก ถ้าใครจ้าก็โทรมาแล้วกัน ล้อหมุนประมาณ ทุ่ม - 2 ทุ่ม โดยประมาณ