สวัสดีครับ,

ทีมงานไรด์ไทยแลนด์ ( อาร์ ที ) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลป่าตอง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และเพื่อนสมาชิกชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ,ภูเก็ตบิกไบค์ เอสโซซิเอชั่น,ฮีโรเอ็น,กมลาไรเดอร์,ฟรีวิว,บอนทูบีไ วน์,เดมีก็อด
รวมถึง ศูนย์การค้าจังซีลอน และเพื่อนดารา นักแสดง

ร่วมกันจัดกิจกรรม ประจำปี งานภูเก็ตไบค์วีค และมอเตอร์ไซค์เคิล เอกซิบีชั่น 2008 ครั้ง ที่ 14
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต เป็นที่พบปะ สังสรร ของชาวมอเตอร์ไซค์ จากทั่วทุกประเทศ,
เพื่อส่งเสิรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย, เพื่อรณรงค์การขับขี่ตามกฎหมายจราจร,
เพื่อส่งเสริมรายได้ในท่องถิ่น แก่ทุกธุรกิจ ทุกประเภท, เพื่อหารายได้ นำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
และให้มีการจัดแสดง นวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในระดับเอเซีย


ในระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีรายเอียด ดังต่อไปนี้

วันที่ 10-12 เมษายน 2551 : ภูเก็ตมอเตอร์ไซค์เคิล เอ็กซิบิชั่น 2008
( เวลา 10.00 – 23.00น. ) ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 เมษายน 2551 : งานเลี้ยงอาหารค่ำ ภูเก็ตไบค์วีค 2008
( เวลา 17.00 – 22.00น. ) ณ อุทยานอาหารไทนาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่ 11-12 เมษายน 2551 : ภูเก็ตไบค์วีคเอน 2008
( เวลา 16.00 – 24.00น. ) ณ โลมา และสนามฟุตบอล หาดป่าตอง
วันที่ 13 เมษายน 2551 : งานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2551 (ปีใหม่ไทย)
ทั่วเกาะภูเก็ต

ซึ่งในการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2008 ปีนี้ใด้มีการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดงาน
เพื่อให้ มีความสมบูรณ์แบบ และ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
มีการประสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อทีวี, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสารรถมอเตอร์ไซค์, ทุกสายการบิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วม งานกว่า 30,000 คน
เป็นชาวไทย ที่มาจากทุกชมรมรถมอเตอร์ไซค์ กว่า 350 ชมรม ทั่วประเทศไทย และนักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วม กว่า 20,000 คน
เป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวงาน กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วม กว่า 10,000 คน
ดังนั้น ในการดำเนินการจัดงานครั้ง ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และบริษัทของท่าน เข้าร่วม และสนับสนุน การจัดงาน
โดยที่ท่านสามารถ ตอบกลับอีเมล์ หรือโทรกลับ ให้ ผมและตัวแทน ได้มีโอกาส แจกแจงข้อมูลการจัดงาน เพิ่มเติม ได้ตลอดเวลา
และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะคงได้รับความร่วมมือจากท่าน ตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ
นายวิทยา สิงห์ฆาฬะ ( ซูมัน )

ผู้ดำเนินการจัดงาน
บก.นิตยสารไรด์ไทยแลนด์
สมาชิกชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ
บ.เวสโคสท์ ไรด์ไทยแลนด์ จำกัด
99/10-12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประเทศไทย 83000
โทร 076 352069 , 081 6919346
www.phuketbikeweek.com
www.ridethailand.co