เบอร์พี่ต้า(ประธานกลุ่มชมรมเขื่อนพระรามหกท่าเรือ) tel 089-8995169