หายเร็วๆนะ พี่เก่ง จะได้กลับมาขายของให้พวกเราอีกนะ
พวกผม เก่า...กึ้ก...โบราณ ๒ ล้อ
หายเร็วๆแล้วกันนะพี่เก่