เรียน…ชาวไบเกอร์ทุกท่าน
ตามที่ทางกลุ่ม รวมทิศอยุธยา กลุ่มเฟรนด์กรุ๊ป กลุ่มดรีมไรเดอร์ ได้มีกำหนดการ เลื่อนการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ที่วัดทำใหม่ (สำเภาล่ม) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา จากกำหนดการเดิมมีขึ้นในวันที่ 1~2 มีนาคม 2551 ซึ่งทางกลุ่มได้มีการประชุมกันใหม่
และ เห็นพ้องต้องกันจึงได้มีการกำหนดการจัดงานขึ้นใหม่ใน วันที่ 22~23 มีนาคม 2551 ณ วัดทำใหม่ (สำเภาล่ม) ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดังนั้น จึงเรียนมายังสมาชิกชาวไบเกอร์ทุกท่านให้รับทราบโดยท ั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
คุณสมเกียรติ เต่าทอง ประธานกลุ่มรวมทิศ
คุณติ๊ด ประธานกลุ่มดรีมไรเดอร์
คุณอำไพ ยินดีรมย์ กลุ่มเฟรนด์กรุ๊ป