แต่ก่อนชื่อบอล20 มาทีไรออก20ทุกที เดี๋ยวนี้เรียกบอลว่า บอล40 วันนั้นบอลออก40 เลยเป็นไส้ติ่งเลย:) :) :) :) :)