ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งาน Go To Scooter Vol.03 ครับ
วันที่ 22 มีนาคม 2551
บริเวณลาดจอดรถด้านหลัง SEACON SQUARE ครับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.soulscooterclub.com ครับ