มีหลายที่นะ ค่อยว่ากันจะเอาที่ไหน
http://www.baanyensabai.com/chaum_ho..._homerate.html
http://www.chaambeach.com/booking_online/sand_terrace/
http://www.chaambeach.com/stay/detai...ID=LinkStay105
http://www.chaambeach.com/stay/detai...ID=LinkStay077
http://www.chaambeach.com/booking_on...ay/detail1.asp
http://www.chaambeach.com/stay/detai...ID=LinkStay126
http://www.chaambeach.com/stay/detai...ID=LinkStay027
http://www.chaambeach.com/stay/detai...ID=LinkStay060