น่าจะมีร้านไหนที่ตีท่อขึ้นใหม่ได้นะครับ.... เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรักหมู