เมื่อไรรถรถพี่จะเสร็รจ ถ้าก่อนทริปนี้ไม่เสร็รจ กูไม่ขับแล้วนะ ออกจากซุ้มด้วย ไปอยู่ เกาเก่าเลยนะโว้ย ผากด้วย น้องตั้ม