เกิดอุบัติเหตุน่ะครับ ขึ้นฟุตบาท ตรงฝาครัชด้านล่างกระแทกts23กับฟุตบาท
ทำให้ฝาครัชตรงขาเหยียบสตาร์ทมีรอยแตก รบกวนใครก็ได้ที่มีฝาครัชอยู่ช่วยลง
ขายให้หน่อยนะครับ